NHA trúng thầu dự án mới
Ngày đăng: 04/11/2015 05:04:33

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô Thị Nam Hà Nội đang bước vào giai đoạn sôi động với hàng loạt những dự án đang thực hiện và những dự án mới trúng thầu.

Ngày 05/10/2015 vừa qua tại Ban quản lý dự án huyện Duy Tiên. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô Thị Nam Hà Nội đã tiến hành ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình, Gói thầu số 2: Thi công xây dựng HTKT khu đấu giá QSDĐ (tại vị trí khu B) theo quy hoạch được phê duyệt trên địa bàn xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên.

Theo hợp đồng đã được ký kết, gói thầu này sẽ được thực hiện trong vòng 42 ngày, với giá trị Hợp Đồng là 5.160.352.000 Đồng.

Như vậy, trong quý IV năm nay, ngoài những khoản doanh thu đến từ hai dự án lớn của công ty là Dự án tại khu đô thì mới Hòa Mạc và Dự án SVĐ Đồng Văn. Công ty sẽ có thêm một khoản doanh thu từ Dự án mới này.

Cùng với KQKD ấn tượng mà công ty đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2015, Dự tính năm nay công ty sẽ có KQKD tăng trưởng cao so với năm trước.