NHA được chấp thuận dự án mới
Ngày đăng: 03/04/2017 09:13:30

NHA được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Mộc Bắc.

Theo đó ngày 02 tháng 3 năm 2017 vừa qua, NHA đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, với quy mô diện tích khoảng 9,46 ha.

Tải File chủ trương.