NHA - Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung.
Ngày đăng: 15/08/2017 05:31:40

NHA - Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung. Theo đó ngày 21 tháng 8 năm 2017 là ngày giao dịch chứng thức số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.159.997 cổ phiếu.

Tải File TB.