NHA Công bố chủ trương DA ĐTXD đường chục trính trong khu Trung tâm đô thị Duy Tiên.
Ngày đăng: 09/05/2018 02:31:32

Theo đó ngày 04 tháng 5 năm 2018 NHA đã được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận chủ trương nghiên cứu DA ĐTXD đường trục chính trong khu Trung tâm đô thị Duy Tiên theo hình thức Hợp đồng - Chuyển Giao (BT)

Tải File Chủ trương