NHA: CBTT phát hành thành công 250.000 cổ phiếu ESOP.
Ngày đăng: 26/07/2018 09:00:44

NHA: CBTT ngày 25 tháng 7 năm 2018 nhân được CV số 4501 ngày 23 tháng 7 năm 2018 của UBCK NN về việc BCKQ phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động của NHA. Theo đó, NHA đã phát hành thành công 250.000 cổ phiếu.

Tải File CBTT