NHA: CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 6.
Ngày đăng: 10/08/2018 05:31:06

Ngày 10 tháng 8 năm 2018 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 147-2010-GCNCP-VSD-6 ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tải File CBTT