NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Ngày đăng: 19/03/2020 03:14:54

NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: 7 giờ 30 phút, Thứ 2 ngày 06 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty - Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Tải File Thông báo