NHA: Công bố thông tin thay đổi nhân sự
Ngày đăng: 19/06/2020 03:15:43

NHA: Công bố thông tin thay đổi nhân sự bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Minh Hoàn giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Bà Đặng Thị Thu Phương giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tải File CBTT