UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội.
Ngày đăng: 29/08/2020 11:14:00

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 41/2020/NHA-CV ngày 18/8/2020 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Công ty/Mã CK: NHA). Theo đó, NHA đã phát hành 6.285.316 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 99,99% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành) cho cổ đông hiện hữu.

(Theo UBCKNN)