NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 08
Ngày đăng: 17/09/2020 12:13:47

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 08

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 08 số 147/2010/GCNCP-VSD-8 ngày 15/09/2020 cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 02263.847.756
Fax: 02263.866.689
Vốn điều lệ: 237,449,650,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 15/09/2020
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Mã chứng khoán: NHA
Mã ISIN: VN000000NHA2
Sàn giao dịch: HNX
Mệnh giá: 10,000 đồng
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung: 6,285,316 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung: 62,853,160,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán: 23,744,965 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán: 237,449,650,000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 17/09/2020, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
(Theo VSD)