NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT thông qua ngày chính thức giao dịch và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày đăng: 13/01/2021 08:21:43

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT thông qua ngày chính thức giao dịch và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày giao dịch đầu tiên tại HSX là: 21/01/2021.

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của NHA là: 20.600 đồng/1 cổ phiếu.

Tải File CBTT