24/03/2011: Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội trân trọng thông báo:

NHA được chấp thuận chủ trương xây dựng sân vận động thị trấn Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh

NHA được chấp thuận chủ trương xây dựng sân vận động thị trấn Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh theo hình thức xây dựng - chuyển giao.

NHA: Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Hòa Mạc (Giai đoạn 1)

Điều chỉnh 2,17ha đất thương mại dịch vụ thành Đất ở.

NHA ký kết hợp tác thỏa thuận toàn diện với Chứng khoán Hamico

Ngày 10 tháng 03 năm 2011, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hamico, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA) đã ký kết hợp đồng Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hamico.

UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

NHA: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 của NHA

Báo cáo tài chính năm 2010 của NHA đã được kiểm toán.

Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2011

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thời gian: 08h30 thứ Hai, ngày 21 tháng 02 năm 2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2011

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thời gian: 08h30 thứ Hai, ngày 21 tháng 02 năm 2011