NHA: Bản cáo bạch

Bản cáo bạch.

NHA: Báo cáo kiểm toán quý I/2010

Báo cáo kiểm toán quý I/2010.

NHA: Báo cáo kiểm toán 2009

Báo cáo kiểm toán 2009.

NHA: Nghị quyết ĐHCĐ 2010

Nghị quyết ĐHCĐ 2010.

Quy chế Quản trị Công ty.

Quy chế Quản trị của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Điều lệ Công ty.

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

Giới thiệu về Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị Nam Hà Nội

Tiền thân của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội là Công ty TNHH Thành Mỹ được thành lập ngày 26 tháng 03 năm 2004 với những ngành nghề chính ban đầu là xây dựng, khai thác và chế biến đá, mua bán vật liệu xây dựng... Với số vốn điều lệ ban đầu là 2.500.000.000 đồng, hoạt động chủ yếu tại tỉnh Hà Nam.