NHA: Điều lệ Công ty.

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

Giới thiệu về Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị Nam Hà Nội

Tiền thân của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội là Công ty TNHH Thành Mỹ được thành lập ngày 26 tháng 03 năm 2004 với những ngành nghề chính ban đầu là xây dựng, khai thác và chế biến đá, mua bán vật liệu xây dựng... Với số vốn điều lệ ban đầu là 2.500.000.000 đồng, hoạt động chủ yếu tại tỉnh Hà Nam.