NHA: Báo cáo thường niên năm 2010

Báo cáo thường niên năm 2010 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 2.945.000 cổ phiếu

Ngày 14 tháng 04 năm 2011, NHA nhận được công văn sỗ 272/TB-SGDHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu NHA.

NHA: chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 2.945.000 cổ phiếu

Ngày 14 tháng 04 năm 2011, NHA nhận được công văn sỗ 272/TB-SGDHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu NHA.

NHA: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010

NHA gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010

24/03/2011: Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội trân trọng thông báo:

NHA được chấp thuận chủ trương xây dựng sân vận động thị trấn Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh

NHA được chấp thuận chủ trương xây dựng sân vận động thị trấn Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh theo hình thức xây dựng - chuyển giao.

NHA: Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Hòa Mạc (Giai đoạn 1)

Điều chỉnh 2,17ha đất thương mại dịch vụ thành Đất ở.

NHA ký kết hợp tác thỏa thuận toàn diện với Chứng khoán Hamico

Ngày 10 tháng 03 năm 2011, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hamico, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA) đã ký kết hợp đồng Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hamico.

UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

NHA: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 của NHA

Báo cáo tài chính năm 2010 của NHA đã được kiểm toán.