NHA trúng thầu dự án mới

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô Thị Nam Hà Nội đang bước vào giai đoạn sôi động với hàng loạt những dự án đang thực hiện và những dự án mới trúng thầu.

[NHA]: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Lợi nhuận quý 3 tăng đột biến từ các dự án BĐS

NHA: Trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015

Ngày 18-9-2015 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chấp thuận hồ sơ NHA trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015.

NHA và Công ty Cổ phần Tập Đoàn DABACO Việt Nam tiến hành ký kết hợp đồng trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Ngày 06.08.2015 tại Bắc Ninh Công ty Cổ phần Tập Đoàn DABACO Việt Nam và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) đã tiến hành ký kết hợp đồng  hạng mục san lấp mặt bằng, cổng, tường rào.

Ký kết hợp đồng thuê kho giữa NHA và Công ty TNHH Nippon Konpo Việt Nam

Ngày 16.08.2015 tại Hà Nam Công ty TNHH Nippon Konpo Việt Nam và Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA) đã tiến hành ký kết hợp đồng cho thuê kho bãi tại Hà Nam.

[NHA] Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

Nghị Quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015.

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền  năm 2014 là 4,5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 là 5,5%/cổ phiếu.

Ngày thanh toán: Dự kiến bắt đầu từ ngày 10/11/2015.

[NHA]_Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

. NHA và Công ty Cổ phần Kuma Việt Nam tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác giá trị 1,5 tỷ đồng.

Ngày 13.08.2015 tại văn phòng Tổng Công ty Đầu Tư và Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA). Công ty Cổ phần Kuma Việt Nam và NHA đã tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác tại Hà Nam.

NHA-Nghị Quyết HĐQT thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 là 4,5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 là 5,5%/cổ phiếu.

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền  năm 2014 là 4,5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 là 5,5%/cổ phiếu.