NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021
Ngày đăng: 09/10/2021 08:44:57

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021

Tổng công ty ĐTPT Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021 về việc thông qua việc sửa đổi và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Tải File CBTT Tại đây