NHA: CBTT Phó TGĐ Nguyễn Đắc Long đăng ký mua 50.000 cổ phiểu NHA
Ngày đăng: 19/10/2021 10:43:02

Tổng công ty ĐTPT Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Đắc Long - Phó TGĐ

Tải File CBTT Tại đây