NHA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
Ngày đăng: 02/01/2022 02:06:05

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội nhận được Giấy chứng nhận số 335/GCN-UBCK ngày 31/12/2021 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp về việc Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Chi tiết công bố thông tin xin vui lòng xem tại đây