NHA: Cấp giấy chứng nhận chứng khoán thay đổi lần 5.
Ngày đăng: 09/06/2018 02:09:26

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ năm số 147/2010/GCNCP-VSD-5 ngày 06/06/2018 cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Trụ sở chính: Cụm CN Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: (84-351) 3847 756
Fax: (84-351) 3866 689
Vốn điều lệ: 148,015,250,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 06/06/2018
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Mã chứng khoán: NHA
Mã ISIN: VN000000NHA2
Sàn giao dịch: HNX
Mệnh giá: 10,000 đồng
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung: 2,041,528 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung: 20,415,280,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán: 14,801,525 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán: 148,015,250,000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 08/06/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
(Theo VSD)