NHA: Công bố thông tin Quyết định số 347/QĐ-CTHNA ngày 20/04/2022 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và giải trình kèm theo.
Ngày đăng: 27/04/2022 04:19:18

NHA: Công bố thông tin Quyết định số 347/QĐ-CTHNA ngày 20/04/2022 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và giải trình kèm theo.

Tài liệu đính kèm

20220427 - NHA - CBTT_QD_vi_pham_thue_va_giai_trinh_signed.pdf