NHA: Công bố thông tin Thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Ngày đăng: 29/04/2022 04:03:09

NHA: CBTT nhận được Quyết định số 268/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội được thay đổi đăng ký niêm yết

Tài liệu đính kèm

20220429 - NHA - CBTT nhan duoc QD thay doi dang ky niem yet