NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Ngày đăng: 11/05/2022 10:31:57

Ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký mua 180.000 cổ phiếu NHA

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.089.400 cổ phiếu, tỷ lệ: 23,92%

Loại giao dịch đăng ký: Đăng ký mua

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.269.400 cổ phiếu, tỷ lệ: 24,35%

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu

- Phương thức giao dịch: Mua thoả thuận từ ông Nguyễn Hoàng Đạo

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 17/05/2022 đến ngày 15/06/2022

Tài liệu đính kèm

20220511 - NHA - TB_giao dich co phieu cua nguoi noi bo - Nguyen Minh Hoan