NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 03 Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Ngày đăng: 21/05/2020 04:13:41

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết số 03 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: Thứ Ba, ngày 09 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Tải File CBTT