NHA: Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung.
Ngày đăng: 01/10/2020 08:48:10

NHA: Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung.
Số lượng cổ phiếu NYBS: 6.285.316 CP.
Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 06/10/2020.

Tải File CBTT