NHA: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên.
Ngày đăng: 14/01/2021 12:25:39

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã CK: NHA) như sau:

Các tập tin đính kèm:

(Theo HOSE)