NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Ngày đăng: 11/05/2022 05:31:57

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 180.000 cổ phiếu NHA

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.265.679 cổ phiếu, tỷ lệ: 5,37%

Loại giao dịch đăng ký: Đăng ký bán

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.085.679 cổ phiếu, tỷ lệ: 4,95%

- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 17/05/2022 đến ngày 15/06/2022

Tài liệu đính kèm

20220511 - NHA - TB_giao dich co phieu cua nguoi noi bo - Nguyen Hoang Dao