NHA: Thư của Chủ tịch HĐQT gửi Quý Cổ đông
Ngày đăng: 22/06/2022 01:36:38

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội gửi thư đến các Quý Cổ đông.

Tài liệu đính kèm

20220622 - NHA - Thu cua Chu tich HDQT gui Quy Co dong