NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Ngày đăng: 24/06/2022 08:49:58

Ông Nguyễn Đắc Long - Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 60.000 cổ phiếu NHA

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 45.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,11%

Loại giao dịch đăng ký: Đăng ký mua

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 105.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,25%

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư nắm giữ

- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 29/06/2022 đến ngày 29/07/2022

Tài liệu đính kèm

20220623 - NHA - Thong bao giao dich co phieu cua nguoi noi bo - Nguyen Dac Long