NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 07/09/2022 thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Hồng Thái
Ngày đăng: 08/09/2022 08:31:25

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 07/09/2022 thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Hồng Thái

Tài liệu đính kèm

20220907 - NHA - CBTT NQ HDQT so 08 thong qua don xin tu nhiem cua TGD Nguyen Hong Thai