NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng giám đốc - Nguyễn Hồng Thái
Ngày đăng: 08/09/2022 08:30:41

Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng giám đốc đăng ký bán 88.432 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 88.432 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,21%.

Loại giao dịch đăng ký: Bán

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,00%

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thoả thuận, khớp lệnh

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 13/09/2022 đến ngày 11/10/2022

Tài liệu đính kèm

20220907 - NHA - Thong bao giao dich co phieu cua nguoi noi bo - Nguyen Hong Thai