NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 11/09/2022 bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Long giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty
Ngày đăng: 11/09/2022 01:16:52

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 11/09/2022 bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Long giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

Tài liệu đính kèm

20220911 - NHA - CBTT NQ HDQT so 09 bo nhiem ong Nguyen Dac Long lam TGD va Nguoi DDPL