NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Nguyễn Hồng Thái - Thành viên HĐQT
Ngày đăng: 14/09/2022 03:11:57

Ông Nguyễn Hồng Thái - Thành viên HĐQT đã bán 88.432 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 88.432 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,21%.

Loại giao dịch đăng ký: Bán

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thoả thuận, khớp lệnh

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 13/09/2022 đến ngày 11/10/2022

- Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,00%.

Tài liệu đính kèm

20220914 - NHA - BC_Ket qua giao dich co phieu cua nguoi noi bo - Nguyen Hong Thai