NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Ngày đăng: 05/10/2022 02:20:16

Ông Nguyễn Đắc Long - Tổng giám đốc đăng ký mua 100.000 cổ phiếu NHA

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 105.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,25%

Loại giao dịch đăng ký: Mua

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 205.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,49%

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư nắm giữ

Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 11/10/2022 đến ngày 10/11/2022

Tài liệu đính kèm

20221005 - NHA - Thong bao giao dich co phieu cua nguoi noi bo - Nguyen Dac Long