SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN NGUYÊN TẮC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU NHA
Ngày đăng: 18/06/2010 03:23:34

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội được chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu

Ngày 17/06/2010 Sở GDCK Hà Nội đã có Thông báo số 522 TB-SGDCKHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho Tổng CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội tại Sở GDCK Hà Nội với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán niêm yết: 5.890.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán niêm yết: 58.900.000.000 đồng

Trân trọng thông báo./.

(hnx)

Theo HNX.

Tải file