NHA được chấp thuận lưu ký từ ngày 30/06/2010
Ngày đăng: 01/07/2010 08:39:12

Cổ phiếu TCT Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã CK: NHA) được chấp thuận lưu ký từ ngày 30/06/2010.

Sở GDCK Hà Nội nhận được công văn số 2819/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 147/2010/GCNCP-VSD và cấp mã chứng khoán cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội với nội dung sau:

-          Tổ chức đăng ký: TCT Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

-          Tên chứng khoán: Cổ phiếu TCT Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

-          Mã chứng khoán: NHA

-          Mệnh giá: 10.000 đồng

-          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-          Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.890.000 cổ phiếu

-          Giá trị chứng khoán đăng ký: 58.900.000.000 đồng

-          Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 30/06/2010, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số chứng khoán trên.

Theo HNX.