NHA: Công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm TV BKS.
Ngày đăng: 22/03/2021 05:10:01

NHA: Công bố thông tin ngày 21/3/2021 NHA nhận được đơn từ nhiệm Thành viên BKS của ông Mai Thanh Trọng và ông Vũ Văn Đồng.

Tải File CBTT