NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NHA/NQ-HĐQT
Ngày đăng: 20/04/2021 04:19:07

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 về việc thông qua kế hoạch và phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam.

Tải File CBTT