UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.
Ngày đăng: 10/06/2021 09:21:42

 

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

 

 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kêt quả số 41/2021/NHA-BC ngày 28/5/2021 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Mã cổ phiếu: NHA – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 3.621.585 cổ phiếu.

(UBCKNN)