NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NHA/NQ-HĐQT
Ngày đăng: 28/09/2021 04:36:17

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NHA/NQ-HĐQT 

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 28/9/2021 về việc Hội đồng quản trị thông qua việc bỏ, điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại và sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty.

Tải File CBTT Tại đây