NHA: Công bố thông tin BCTC quý 4 năm 2022 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

NHA: Công bố thông tin BCTC quý 4 năm 2022 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

NHA: Công văn giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp từ ngày 25/11/2022 đến ngày 01/12/2022

NHA: Công văn giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp từ ngày 25/11/2022 đến ngày 01/12/2022

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc đề nghị cấp lại hạn mức tín dụng và phương án tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên – Hà Nam

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc đề nghị cấp lại hạn mức tín dụng và phương án tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên – Hà Nam

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 thông qua phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài và tuân thủ các giới hạn sở hữu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ESOP

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 thông qua phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài và tuân thủ các giới hạn sở hữu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ESOP

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ông Nguyễn Đắc Long - Tổng giám đốc đã mua 100.000 cổ phiếu NHA

NHA: Công bố thông tin BCTC Quý 3 năm 2022

NHA: Công bố thông tin BCTC Quý 3 năm 2022

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022 thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động và Danh sách CBNV được tham gia chương trình.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022 thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động và Danh sách CBNV được tham gia chương trình.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 18/10/2022 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động của Tổng Công ty.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 18/10/2022 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động của Tổng Công ty.

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ông Nguyễn Đắc Long - Tổng giám đốc đăng ký mua 100.000 cổ phiếu NHA