Lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản
Ngày đăng: 15/04/2010 12:00:00

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tham gia vào các lĩnh vực sau:

- Kinh doanh Bất động sản, kinh doanh siêu thị, cho thuê văn phòng...

Một số Công trình tiêu biểu mà Tổng Công ty đã thực hiện:

- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới dọc Quốc lộ 38 từ Thị trấn Hoà Mạc đến cầu Yên Lệnh – Giai đoạn 1

...