NHA: Công bố thông tin ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NHA.

NHA: Công bố thông tin ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NHA.

NHA Chủ trương nghiên cứu Dự án Tân Hà tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

NHA Chủ trương nghiên cứu Dự án Tân Hà tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

NHA trúng thầu dự án Tân Hà giai đoạn I tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

NHA trúng thầu dự án Tân Hà giai đoạn I tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 và thay đổi mẫu dấu công ty.

NHA: Công bố thông tin Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 và thay đổi mẫu dấu công ty.

 

NHA được chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Nhà xưởng cho thuê tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Theo đó ngày 23/9/2019 NHA đã được UBND tỉnh Hà Nam Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1979/QĐ-UBND về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà xưởng cho thuê của NHA tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NHA-NQ-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NHA-NQ-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2020 về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019

NHA: CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019