[NHA]­_Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014 và Giải trình chênh lệch LNST

[NHA]­_Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

NHA: Báo cáo tài chính Quý II/2014

NHA: Báo cáo tài chính Quý II/2014

[NHA] Báo cáo quản trị bán niên năm 2014

[NHA] Báo cáo quản trị bán niên năm 2014

[NHA]­_Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 và Giải trình chênh lệch LNST

[NHA]­_Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 và Giải trình chênh lệch LNST

NHA: Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán

NHA: Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán

NHA: Báo cáo tài chính Quý I năm 2014

NHA: Báo cáo tài chính Quý I năm 2014

NHA: NQ, BBH Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

NHA: NQ, BBH Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

NHA: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

NHA: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội kỷ niệm 10 năm thành lập

Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (26/3/2004 - 26/3/2014)

Ngày 25/03/2014, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 25/03/2014, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014