Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông 2011

Chúng tôi xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

NHA: Báo cáo tài chính Quý III năm 2010

Báo cáo tài chính Quý III năm 2010 của NHA

NHA: Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2010

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2010 của NHA

Thị trường “được cứu” vào cuối phiên

FPT tăng trần, PVF "được cứu" vào cuối phiên khiến VN-Index tăng nhẹ 0,02% vào cuối phiên. HNX-Index cũng tăng trở lại sau các diễn biến khả quan trên sàn HoSE.

Vượt ngưỡng 500 điểm bất thành, VN-Index giảm nhẹ xuống gần 497 điểm

Duy nhất FPT thuộc nhóm bluechips tăng trần vào cuối phiên, với sức mua đột biến từ khối ngoại (mua vào gần 650.000 đơn vị).

NHA: Bản cáo bạch

Bản cáo bạch.

NHA: Báo cáo kiểm toán quý I/2010

Báo cáo kiểm toán quý I/2010.

NHA: Báo cáo kiểm toán 2009

Báo cáo kiểm toán 2009.

NHA: Nghị quyết ĐHCĐ 2010

Nghị quyết ĐHCĐ 2010.

Quy chế Quản trị Công ty.

Quy chế Quản trị của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.