Lĩnh vực xây dựng Hạ tầng

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tham gia vào các lĩnh vực sau:

 

Xem thêm
NHA: Công bố thông tin ngày Giao dịch đầu tiên cổ phiếu Niêm yết bổ sung.

NHA: Công bố thông tin ngày 05/12/2019 NHA nhận đươc Thông báo số 1407/TB-SGDHN ngày 02/12/2019 của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Niêm yết bổ sung.

Xem thêm