Lĩnh vực xây dựng Hạ tầng

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tham gia vào các lĩnh vực sau:

 

Xem thêm
NHA: Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung.

NHA: Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung.
Số lượng cổ phiếu NYBS: 6.285.316 CP.
Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 06/10/2020.

Xem thêm