Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông theo số lượng cổ phần sở hữu:
(Cập nhật tại thời điểm 31/12/2023)

STTCổ đôngSố lượngSố cổ phầnTỷ lệ
1Trong nước       5.149 41.996.60099,58%
2Nước ngoài            23      177.9200,42%
3Cổ phiếu quỹ               –                  –0,00%
 Tổng cộng       5.172 42.174.520100,00%

Cơ cấu cổ đông theo số lượng cổ phần sở hữu:
(Cập nhật tại thời điểm 31/12/2023)

STTCổ đôngSố lượngSố cổ phầnTỷ lệ
1Cá nhân       5.148 41.780.13299,06%
2Tổ chức            24      394.3880,94%
3Cổ phiếu quỹ               –                  –0,00%
 Tổng cộng       5.172 42.174.520100,00%

Danh sách cổ đông lớn sở hữu trên 5% tổng số cố phần của NHA
(Cập nhật tại thời điểm 31/12/2023)

STTCá nhân/Tổ chứcChức vụ tại NHASố lượng cổ phiếu nắm giữTỷ lệ sở hữuSố lượng cổ phiếu đã được lưu ký
1Nguyễn Minh HoànChủ tịch HĐQT10.089.40023,92%10.089.400
2Nguyễn Đức KiênPhó tổng giám đốc2.186.2265,18%2.186.226
3Nguyễn Hoàng ĐạoPhó tổng giám đốc2.272.8795,39%2.272.879