Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông theo số lượng cổ phần sở hữu:
(Cập nhật tại thời điểm 30/09/2023)

STTCổ đôngSố lượngSố cổ phầnTỷ lệ
1Trong nước5.43542.039.17899,68%
2Nước ngoài26135.3420,32%
3Cổ phiếu quỹ0,00%
 Tổng cộng5.46142.174.520100,00%

Cơ cấu cổ đông theo số lượng cổ phần sở hữu:
(Cập nhật tại thời điểm 30/09/2023)

STTCổ đôngSố lượngSố cổ phầnTỷ lệ
1Cá nhân5.43641.910.33299,37%
2Tổ chức25264.1880,63%
3Cổ phiếu quỹ0,00%
 Tổng cộng5.46142.174.520100,00%

Danh sách cổ đông lớn sở hữu trên 5% tổng số cố phần của NHA
(Cập nhật tại thời điểm 30/09/2023)

STTCá nhân/Tổ chứcChức vụ tại NHASố lượng cổ phiếu nắm giữTỷ lệ sở hữuSố lượng cổ phiếu đã được lưu ký
1Nguyễn Minh HoànChủ tịch HĐQT10.089.40023,92%10.089.400
2Nguyễn Đức KiênPhó tổng giám đốc2.186.2265,18%2.186.226
3Nguyễn Hoàng ĐạoPhó tổng giám đốc2.272.8795,39%2.272.879