Thành tựu đạt được

2013

 • Giấy khen số 512/QĐ-CT: “Đã có thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2012” của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hà Nam.
 • Sở xây dựng tỉnh Hà Nam tặng Giấy khen Số 1412 QĐ-SXD:“Đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2013”.

2014

 • Tổng cục trưởng tổng cục thuế có QĐ: 546/QĐ-TCT tặng bằng khen: “Đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2013”.
 • Chủ Tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tặng Bằng khen số 0045/PTM-HVĐT:“Đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2013”.

2015

 • Bộ trưởng bộ tài chính tặng Bằng khen Số 890/QĐ-BTC: “Đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2014”.
 • Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tặng Giấy khen số 4112/QĐ-UBND:“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015”.

 • Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 1555/QĐ-BXD tặng Bằng khen: “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2015”.

 • Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số QĐ số 992/QĐ-UBND tặng  Bằng khen: “Đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 – 2015”.

 • UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số: 1176/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 tặng Bằng khen: “Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2015”.

2016

 • Tổng cục trưởng Tổng cục thuế có Quyết định số 958/QĐ-TCT tặng Giấy khen: “Đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2015”.

2017

 • UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số: 351/QĐ-UBND ngày 20/03/2017 tặng Bằng khen: Doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình” Tết vì người nghèo năm 2017”.
 • Chứng nhận: “Thương hiệu – Nhãn hiệu tiêu biểu ngành xây dựng Việt Nam lần thứ II” – Lĩnh vực xây dựng công nghiệp – dân dụng.

 • Bằng khen “Doanh nhân xuất sắc năm 2017” cho Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội .

 • HNX vinh danh lọt top 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất về công bố thông tin và minh bạch trên sàn HNX năm 2016 – 2017.

2018

 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017” – Bộ trưởng Bộ Công an.

 • Giấy khen “Đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017” – Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

 • Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 1555/QĐ-BXD tặng Bằng khen: “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2015”.

2019

 • Bằng khen “Đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2018” – Bộ trưởng Bộ tài chính.
 • Bằng khen “Đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2018” – Bộ trưởng Bộ tài chính.

2019

 • Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên tặng Giấy khen: “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020”.

2020

 • UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số: 44/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 tặng Bằng khen: Doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình” Tết vì người nghèo năm 2019”.

2021

 • UBND Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số: 5962/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 tặng Giấy khen: Doanh nghiệp đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

2022

 • Cục thuế tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số: 279/QĐ-CT ngày 06/04/2022 tặng Giấy khen: Doanh nghiệp đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021.

 • UBND xã Mộc Bắc ban hành Quyết định số: 12-/QĐ-UBND ngày 22/07/2022 tặng Giấy khen: Doanh nghiệp đã có nhiều thành tích, đóng góp trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn 2017 – 2022.

 • Công an tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số: 266/QĐKT-CAT-PX03 ngày 14/11/2022 tặng Giấy khen: Doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện mô hình “Khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp an toàn về ANTT” trên địa bàn thị xã Duy Tiên góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.