Triết lý kinh doanh

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín hàng đầu về Xây dựng và Phát triển Bất động sản

SỨ MỆNH

Kiến tạo cộng đồng
Xây dựng tổ ấm
Vun đắp tương lai

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hiệu quả
Trách nhiệm
Chuyên nghiệp

Mục tiêu phát triển

– Xây dựng niềm tin và thương hiệu với khách hàng, lấy chất lượng sản phẩm là kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh, cam kết đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng sản phẩm của Công ty.

– Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, luôn duy trì cơ cấu vốn lành mạnh giúp đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra bình thường kể cả trong những thời kỳ khó khăn nhất và đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông trong dài hạn.

– Đặt mục tiêu mỗi người lao động như là một tài sản quý của Công ty, không ngừng nâng cao đời sống vật chất – tinh thần của các cán bộ nhân viên và đưa văn hóa doanh nghiệp của Công ty đến từng thành viên.

– Coi việc đóng góp cho xã hội, môi trường là một trong những mục tiêu quan trọng giúp Công ty tăng trưởng bền vững và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước.

– Duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác, cân bằng, hài hòa lợi ích của các đối tác và Công ty.

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế để đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn kinh doanh của Công ty.

Phương châm hoạt động

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất trên cở sở tuân thủ các quy định của pháp luật, không ngừng cải tiến tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực với mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước.

Để khẳng định được vị thế của mình và niềm tin tưởng của các nhà đầu tư và đối tác. Chúng tôi đã đề ra phương châm sản xuất và kinh doanh thể hiện trong “5 nhất” là:

1.    Chất lượng tốt nhất
2.    Dịch vụ tốt nhất
3.    Phát sinh ít nhất
4.    Giá cả hợp lý nhất  
5.    Đạt hiệu quả cao nhất