Ông Nguyễn Đắc Long – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1993

Quá trình công tác:

Thời gianChức vụ
Từ 9/2015 đến 1/2016Nhân viên tư vấn tại Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam
Từ 1/2016 đến 12/2016Trợ lý kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
Từ 12/2016 đến 7/2020Trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
Từ 7/2020 đến 6/2021Trưởng nhóm tư vấn thuế tại Công ty TNHH Kế toán Dae Lyuk
Giám sát kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Parker Russell
Từ 6/2021 đến 10/2021Phó phòng tài chính – Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Từ 10/2021 đến 9/2022Phó Tổng giám đốc – Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Từ 9/2022 đến 4/2023Tổng giám đốc – Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Từ 4/2023 đến nayThành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội